top of page

Privacyverklaring

Ava Coaching, gevestigd aan het Laageinde 12 te Geldermalsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.avacoaching.nl
Laageinde 12, 4191 NS te Geldermalsen

+31 627030420

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ava Coaching verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in gesprekken en in correspondentie      
– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Ava Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens indien van toepassing:
– gezondheidsgegevens en privéomstandigheden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

  • Declaratie en vastlegging van uitgevoerde werkzaamheden

  • Afhandeling van betaling

  • Mogelijkheid tot het opnemen van contact in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden

  • Verzenden van mailingen, nieuwsbrieven en aanbiedingen

 

Ava Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Ava Coaching maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ava Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens ten behoeve van mijn coaching dossier: naam, emailadres, periode van coaching, aantal sessies
> Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: wettelijk bewaartermijn fiscus en gerechtvaardigd belang.

Coach contract en facturatie en officiële documenten
> Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: wettelijk bewaartermijn fiscus en gerechtvaardigd belang.

Doelstellingen, coachverslagen, correspondentie
> Bewaartermijn: 2 jaar > Reden: indien client terugkomt, zij het voor een aanvullend dan wel een nieuw onderwerp, dan kunnen beide partijen teruggrijpen op informatie en uitkomsten van eerdere coaching, gerechtvaardigd belang.


Delen van persoonsgegevens met derden
Ava Coaching deelt jouw persoonsgegevens met derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (altijd in overleg met jou) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, om de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te kunnen garanderen. Ava Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Ava Coaching jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ava Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt ten alle tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ava Coaching. Tevens heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent, dat je een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@avacoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage echt door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit verzoek.

Ava Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ava Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@avacoaching.nl.

bottom of page